Partij voor de Dieren wants parliamentary inquiry into meat